Luật đất đai và luật nhà ở 909 Lượt xem

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản như thế nào?

Quy định pháp luật về điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản là một trong các hình thức kinh doanh dịch vụ bất động sản được quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Sàn giao dịch bất động sản được hiểu là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Để thành lập sàn giao dịch bất động sản, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định pháp luật về điều kiện thành lập.

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

2. Thành lập sàn giao dịch bất động sản

2.1 Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Theo quy định pháp luật, khi kinh doanh sàn giao dịch bất động sản, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp;
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng.
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

3. Tư cách pháp lý sàn giao dịch bất động sản

Theo hướng dẫn của Thông tư 11/2015, sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

4. Quản lý hoạt động sàn giao dịch bất động sản

Trước khi sàn giao dịch bất động sản hoạt động, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng tại địa phương để quản lý.

Hồ sơ bao gồm như sau:

 • Bản sao có chứng thực của giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh;
 • Quy chế hoạt động của sàn giao dịch;
 • Danh sách và bản sao có chứng thực chứng chr hàn nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới bất động sản;
 • Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;
 • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (nếu có);
 • Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản, Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN,

Đối tác pháp lý tin cậy!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO