Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư 3237 Lượt xem

Điều chỉnh giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư khi khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư. 

Giấy chứng nhận đầu tư

1. Công ty luật Thái An tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy phép cho dự án đầu tư nước ngoàiTùy thuộc vào dự án đầu tư, lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư theo diện đăng ký hoặc thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư:
 
a. Các dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định phải thẩm tra dự án đầu tư.

b. Các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra đầu tư gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
 
2. Luật sư tư vấn điểu chỉnh giấy phép đầu tư nước ngoài:
 
a. Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài về các nội dung cần điều chỉnh và thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư.

b. Soạn thảo hồ sơ pháp lý điều chỉnh giấy phép đầu tư.

c. Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d. Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh giấy phép đầu tư.

đ. Dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

e. Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình điều chỉnh giấy phép đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Liên hệ ngay để được sử dụng tư vấn luật tốt nhất! 

 CÔNG TY LUẬT THÁI AN 
    Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO