Luật đất đai và luật nhà ở 1306 Lượt xem

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Người không có giấy tờ về quyền sử dụng đất có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

1. Quyền được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Các đối tượng thuộc các trường hợp sau đây được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, tuy nhiên:

 • Có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương;
 • Trực tiếp thực hiện hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;
 • Không có tranh chấp khi được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định.

Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất ổn định trước ngày 01/7/2004 nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, và:

 • Không có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch khi được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.

2. Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định

Theo quy định pháp luật, sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Việc sử dụng đất ổn định có thể được xác định dựa trên các căn cứ sau:

 • Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;
 • Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, xây dựng công trình gắn liền với đất;
 • Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành, quyết định thi hành bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành về tài sản gắn liền với đất;
 • Quyết định giải quyết tranh chấp về đất đai đã có hiệu lực thi hành;
 • Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có chữ ký của các bên tranh chấp và xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;
 • Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu tại nhà ở gắn với đất ở;
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, biên lai nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký;
 • Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định;
 • Giấy tờ về mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà, tài sản khác gắn liền với đất có chữ ký của các bên liên quan;
 • Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các giai đoạn;
 • Bản kê khai đăng ký nhà, đất được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO