Luật đất đai và luật nhà ở 440 Lượt xem

Quy định pháp luật đất đai về giao đất

Nhà nước giao đất như thế nào?

Nhà nước giao đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. Luật Đất đai do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2013 quy định về việc này như sau:

1. Căn cứ để giao đất

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai, căn cứ giao đất bao gồm:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư;
 • Đơn xin giao đất.

2. Các trường hợp giao đất

2.1 Giao đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác

Trường hợp giao đất này chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hòi đấ và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật.

2.2 Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Điều 54 Luật Đất đai quy định các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau:

 • Cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp với hạn mức được quy định.
 • Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng.
 • Tổ chức, sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;
 • Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở, phục vụ tái định cư theo dự án Nhà nước;
 • Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp, cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp để xây dựng công trình tôn giáo.

2.3 Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Điều 55 Luật Đất đai quy định các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất như sau:

 • Cá nhân, hộ gia đình được giao đất ở;
 • Tổ chức kinh được giao đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư để xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
 • Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

3. Thẩm quyền giao đất

3.1 Thẩm quyền giao đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất trong các trường hợp sau:

 • Giao đất đối với tổ chức;
 • Giao đất đối với cơ sở tôn giáo
 • Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

3.2 Thẩn quyền giao đất cuẩ Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất trong các trường hợp sau:

 • Giao đất đối với cá nhân, hộ gia đình;
 • Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

Cơ quan có thẩm quyền giao đất không được phép ủy quyền cho cơ quan, cá nhân khác thực hiện.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN,

Đối tác pháp lý tin cậy!

 

 

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO