Luật đất đai và luật nhà ở 1180 Lượt xem

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật

Khi nào phải đấu giá quyền sử dụng đất?

1. Cơ sở pháp lý về đấu giá quyền sử dụng đất

 • Luật đất đai do Quốc hội ban hành ngày 09/12/2013
 • Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP do Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tư pháp ban hành ngày

2. Đối tượng đấu giá quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là đối tượng đấu giá bao gồm:

 • Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất;
 • Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;
 • Đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật;
 • Đất do các tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT và các hình thức khác theo quy định pháp luật về đầu tư hoặc đất do tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông và đất có mặt nước chuyên dùng.

3. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

 • Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;
 • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;
 • Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;
 • Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
 • Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;
 • Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Lưu ý: Trường hợp đất được đưa ra đấu giá theo quy định pháp luật nhưng không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất hai lần nhưng không thành thì Nhà nước tiến hành giao đất, cho thuê đất mà không đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp cụ thể sau:

 • Giao đất không thu tiền sử dụng;
 • Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật;
 • Sử dụng đất trong trường hợp: (i) hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao, (ii) tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, (iii) nhà nước cho đơn vị vũ trang nhân dân thuê đất (có thu tiền tiền đất hàng năm) sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ an ninh quốc phòng;
 • Sử dụng đất vào hoạt động khoáng sản;
 • Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;
 • Giao đất cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;
 • Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được nhà nước giao đất ở;
 • Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn hoặc vùng có điều kiện kinh tế khó khăn mà không có đất ở và chưa được nhà nước giao đất ở;
 • Các trường hợp khác;

CÔNG TY LUẬT THÁI AN,

Đối tác pháp lý tin cậy!

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO