Luật đất đai và luật nhà ở 835 Lượt xem

Quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

Bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh như thế nào?

Luật kinh doanh bất động sản 2014 có nhiều điểm mới đột phá so với quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2006. Một trong những điểm mới có giá trị thực tiễn và pháp lý cao đó là quy định về việc được kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. Cụ thể quy định này được thể hiện như sau:

1. Quyền kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai:

Điều 54 Luật Kinh doanh bất động 2014 sản quy định chủ thể có quyền kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai là chủ đầu tư dự án bất động sản. Theo đó, chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được thực hiện theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản và các luật khác có liên quan.

2. Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

Bất động sản hình thành trong tương lai khi đưa vào kinh doanh phải có các giấy tờ sau:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất;
  • Hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công dự án đã được phê duyệt theo quy định pháp luật;
  • Giấy phép xây dựng (bắt buộc đối với trường hợp phải có Giấy phép theo quy định pháp luật);
  • Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án.

Trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Trước khi tiến hành bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh khi nhận được thông báo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua hay không trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

3. Thanh toán trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

3.1 Phương thức thanh toán

Việc thanh toán trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần.

Lần thanh toán đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng.

Trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng.

Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.

3.2 Sử dụng tiền thanh toán

Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai

Bên cạnh các quyền và nghĩa vụ chung của các bên trong kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật, các bên còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Bên mua, bên thuê mua có quyền yêu cầu bên bán, bên cho thuê mua cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình;

Bên bán, bên cho thuê mua có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua, bên thuê mua kiểm tra thực tế tại công trình.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN,

Đối tác pháp lý tin cậy!

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO