Tranh chấp kinh tế 4027 Lượt xem

Giải quyết tranh chấp kinh tế

Hiện nay Việt Nam đang phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Các doanh nhân, nhà đầu tư khi lập công ty hoặc tham gia kinh doanh, đầu tư thường mới chỉ chú ý đến việc sản xuất cái gì, mua bán hoặc đầu tư cái gì, lợi nhuận thế nào… còn các kiến thức pháp luật nói chung, kiến thức về thành lập, quản lý, điều hành một công ty hay các kiến thức liên quan đầu tư, thương mại… đa số các doanh nhân, nhà đầu tư chưa nắm rõ, do đó thường xảy ra tranh chấp.

 Giải quyết tranh chấp kinh tế
 
"Tranh chấp kinh tế" thông thường để chỉ các tranh chấp liên quan đến 'kinh tế', không được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự, và để phân biệt với "tranh chấp dân sự". Ngày nay, thuật ngữ này ít được dùng, mà thay vào đó là "Tranh chấp trong kinh doanh". Theo khái niệm mở, Tranh chấp trong kinh doanh bao gồm cả Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp và tranh chấp kinh doanh - thương mại...
 
Việc hạn chế và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp (công ty) phát triển bền vững, làm cho hoạt động kinh doanh, đầu tư có hiệu quả. Đây cũng chính là dịch vụ đã và đang được các luật sư Công ty luật Thái An cung cấp cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

1.1. Các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp phổ biến

a . Tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên công ty.

Lý do dẫn đến các cổ đông, thành viên chấp với nhau:
- Cổ đông, thành viên thường tự coi mình là cổ đông, thành viên sáng lập trong khi hoàn toàn không góp tiền cho số cổ phần cam kết góp hoặc số vốn cam kết góp.
- Góp không đủ số cổ phần, số vốn góp đã đăng ký, nhưng vẫn yêu cầu được coi là cổ đông với quyền và lợi ích như của một người đã góp đủ.
- Tranh chấp phát sinh từ phương thức góp và tài sản góp vốn, như: Định giá tài sản cao hơn giá trị thực tế; Không chuyển sở hữu tài sản góp vốn;
- Không thỏa thuận với nhau trước về việc góp vốn và giá trị góp vốn bằng tài sản.
- Không quy định về thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp và tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng.

b. Tranh chấp phát sinh từ quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên:

- Tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên dẫn tới hệ quả là tất cả các quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng thành viên sẽ trở thành đối tượng tranh chấp.
- Các Quyết định không công bằng, như: Quyết định ưu đãi cho thành viên HĐQT trong việc mua cổ phần mới phát hành (số lượng, giá); Quyết định ưu đãi cho cổ đông lớn dưới danh nghĩa là cổ đông chiến lược; Quyết định ưu đãi cho “người lao động”. Quyết định không hợp pháp (cổ đông, thành viên nắm đa số vốn tự ý quyết định).
- Không chấp nhận quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng thành viên vì: Quyền lợi của mình không được như mong đợi; Cơ quan chủ quản không đồng ý với biểu quyết tán thành của người đại diện mình nắm phần vốn nhà nước.

c. Tranh chấp về quyền được làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật (các chức danh quản lý, điều hành trong công ty).

Các tranh chấp này xảy ra trong các trường hợp sau:
- Các nhóm cổ đông (HĐQT) thường muốn “người của mình” làm Giám đốc, cho nên không chọn được Giám đốc (người đại diện theo pháp luật).
- Cổ đông lớn, là Chủ tịch và đồng thời muốn làm Giám Đốc. Do vậy, không thay thế được (không loại ra khỏi HĐQT được, không bãi miễn chức Chủ tịch HĐQT được); hoặc đương sự không chấp nhận quyết định bãi miễn của HĐQT (dù quyết định đó là hợp pháp).
- Không ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, do vậy người bị thay thế thường: Cất, thu giữ con dấu của công ty, không đem sử dụng cho các văn kiện của công ty phát hành;
- Không bàn giao quyền quản lý điều hành công ty cho người mới được bổ nhiệm; Khiếu kiện, khiếu nại lên cơ quan nhà nước (có thẩm quyền và không có thẩm quyền);
- Yêu cầu thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh của công ty.

1.2. Nội dung giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Công ty Luật Thái An:

- Luật Thái An tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thông tin về vụ việc, rà soát hệ thống văn bản pháp luật, văn bản nội bộ công ty để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;
- Thống nhất với khách hàng về phương án giải quyết tranh chấp và lên kế hoạch phối hợp thực hiện;
- Tiếp xúc với các bên liên quan để đàm phán, thuyết phục nhằm giải quyết các tranh chấp nội bộ bằng con đường thương lượng;
- Chú trọng và ưu tiên giải quyết tranh châp thông quan hòa giải;
- Tư vấn, đại diện khách hàng tham dự các cuộc họp để giải quyết tranh chấp;
- Luật Thái An cử luật sư đại diện Khách hàng khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài;
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thi hành án và các vấn đề khác có liên quan.

2. Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh tế (giải quyết tranh chấp trong kinh doanh)

2.1. Vai trò của luật sư Công ty luật Thái An trong giải quyết tranh chấp kinh tế

Trong thời kỳ Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới, các tranh chấp kinh doanh, thương mại tất yếu phát sinh. Hầu hết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại đều có thể thương lượng được. Điều này xuất phát từ chính lợi ích của các bên và nguyên tắc tự do định đoạt, tự nguyện cam kết của các bên.

Tuy nhiên, trên thực tế không ít những tranh chấp kinh doanh - thương mại mà các bên liên quan khó thương lượng hoặc việc đã thương lượng mà chưa thỏa đáng... Lúc này khách hàng thường tìm đến luật sư Luật Thái An để lựa chọn phương thức tối ưu tiếp tục hòa giải tranh chấp hoặc chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho vụ kiện với cơ hội thành công cao.

Nhiều trường hợp, sau khi được tư vấn, các doanh nghiệp đã lựa chọn Trọng tài để giải quyết tranh chấp vì có nhiều ưu điểm hơn so với việc đưa nhau ra “hầu” Toà. Với cơ chế trọng tài, các bên có quyền chủ động lựa chọn cơ quan tài phán ngay cả trước và sau khi tranh chấp phát sinh, không bị ràng buộc bởi nơi phát sinh tranh chấp hay nơi các bên có trụ sở chính như quy định đối với việc giải quyết các tranh chấp tại Toà án.Thủ tục giải quyết tại Trọng tài đơn giản, nhanh gọn hơn, phán quyết của Trọng tài có hiệu lực ngay. Trọng tài không xét xử công khai nên các bên có thể đảm bảo được uy tín, bí mật kinh doanh.

Trong khi đó, nếu giải quyết thông qua Toà án, các bên có thể phải qua nhiều cấp giải quyết tranh chấp, từ sơ thẩm đến chung thẩm... có khi kéo dài hàng năm trời và nhiều bất lợi khác!
Dù doanh nghiệp lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp như thế nào, trong bất kỳ giai đoạn nào, kể cả trong giai đoạn tố tụng, nếu thấy có thể đàm phán với bên kia thì luật sư Công ty luật Thái An luôn tận dụng cơ hội để giải quyết tranh chấp, nhằm tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho khách hàng, đồng thời giữ mối quan hệ kinh doanh vốn có của các bên.

2.2. Các vụ việc tranh chấp kinh tế luật sư Công ty luật Thái An tham gia giải quyết:

- Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận như:
     Mua bán hàng hoá;
     Cung ứng dịch vụ;
     Phân phối;
     Đại diện,
     đại lý;
     Ký gửi;
     Thuê, cho thuê, thuê mua;
     Xây dựng;
     Vận chuyển hàng hóa, hành khách;
     Đầu tư…
- Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
- Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;
- Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định;
- Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;
- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;
- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài;
- Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật quy định.

Với khách hàng doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp kinh tế là một trong các hạng mục công việc trong gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của chúng tôi, hay còn gọi là gói dịch vụ luật sư nội bộ doanh nghiệp, dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp. Với chi phí vừa phải, bạn sẽ có được tư vấn và dịch vụ pháp lý hiệu quả nhất!

Hãy liên hệ ngay với Luật Thái An để được tư vấn kịp thời!CÔNG TY LUẬT THÁI AN
 Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO