Khiếu kiện đất đai 4246 Lượt xem

Tư vấn khiếu nại về đất đai

Khiếu kiện về đất đai là khái niệm dùng để chỉ việc khiếu nại, tố cáo của các cá nhân hoặc tổ chức nhằm hướng tới lợi ích của họ và lợi ích của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đây là một trong những lĩnh vực dịch vụ pháp lý tại Công ty Luật Thái An được khách hàng đánh giá cao.


Tranh chấp đất đaiTheo báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 năm (2008-2011) ngày 02/5/2012, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Thanh cho biết trong 4 năm đã có hơn 1,57 triệu lượt người đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại tố cáo, với gần 673 nghìn đơn thư. Trong đó, trên 70% là khiếu kiện liên quan đến đất đai.

1. Khiếu nại về đất đai ở nước ta hiện nay
- Khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng
- Khiếu nại giá đất bồi thường thấp hơn giá đất cùng loại trên thị trường, đặc biệt là đối với đất nông nghiệp trong khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn
- Khiếu nại tiền bồi thường đất nông nghiệp không đủ để nhận chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp tương tự hoặc không đủ để nhận chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để chuyển sang làm ngành nghề khác
- Khiếu nại về dự án chưa có khu tái định cư hoặc chưa giải quyết tái định cư đã quyết định thu hồi đất ở
- Khiếu nại trường hợp bị thu hồi đất ở thì tiền bồi thường không đủ để mua nhà ở mới tại khu tái định cư
- Khiếu nại về khu tái định cư không bảo đảm điều kiện tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ
- Khiếu nại về việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Khiếu nại này phát sinh một phần từ sai sót của cơ quan có thẩm quyền, như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai sót về tên chủ sử dụng, sơ đồ thửa đất, diện tích…
- Khiếu nại việc không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không có lý do chính đáng hoặc lý do không rõ ràng
- Quá trình giải quyết hồ sơ diễn ra chậm, gây phiền hà, sách nhiễu… gây khó khăn cho người sử dụng đất
- Khiếu nại do quy hoạch treo ảnh hưởng đến việc giấy chứng nhận quyền sử dụng
- Khiếu nại việc giải quyết các tranh chấp về đất đai của các cơ quan nhà nước
- Khiếu nại trong lĩnh vực này cũng rất phức tạp và đa dạng, như: 
 + Khiếu nại việc giải quyết tranh chấp đòi lại đất cũ: 
- Đòi lại đất, tài sản của dòng họ, của người thân trong các giai đoạn khác nhau, qua các cuộc điều chỉnh đã giao cho người khác sử dụng
- Đòi lại đất cũ do trước kia thực hiện chính sách trước đây của Nhà nước
- Đòi lại đất khi thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp, theo mô hình sản xuất tập thể quản lý tập trung
 + Khiếu nại việc giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, thừa kế tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất
 + Khiếu nại việc giải quyết tranh chấp ranh giới sử dụng đất
 + Khiếu nại việc giải quyết tranh chấp nhà đất do đã cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ
 + Khiếu nại việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất
 + Khiếu nại việc giải quyết tranh địa giới hành chính

2. Tố cáo trong lĩnh vực đất đai 

- Tố cáo cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn và lợi dụng các chương trình, dự án của Nhà nước để chiếm ruộng đất, chia chác đất đai (đối với dự án trồng rừng, dự án phát triển khu dân cư, dự án tái định cư)
- Tố cáo cán bộ cửa quyền, nhũng nhiễu trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, như: giao đất; cho thuê đất; cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không thực hiện đăng trình tự, thủ tục thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ
- Tố cáo UBND giao đất trái thẩm quyền; giao đất, cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng quy hoạch; sử dụng tiền thu từ quỹ đất công ích trái quy định của pháp luật
- Tố cáo hành vi gian lận trong việc bồi thường về đất đai để tham ô
- Tố cáo hành vi trục lợi về đất đai thông qua việc lập phương án hoặc điều chỉnh phương án quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn không phù hợp với thực tế, gây xáo trộn không cần thiết đối với đời sống nhân dân.

Nguyên nhân chủ yếu của khiếu kiện về đất đai

- Do quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ làm cho nhu cầu sử dụng đất tăng lên, thúc đẩy giá đất tăng cao
- Do nhận thức của người dân về sở hữu đất đai không đồng nhất với quy định của pháp luật
- Do việc cho thuê, cho mượn, cầm cố đất đai trong nội bộ nhân dân, việc giao đất đai vào các tập đoàn sản xuất, các nông, lâm trường không có hoặc không lưu giữ được các tài liệu, sổ sách; Việc trưng dụng, trưng thu, trưng mua, thu hồi đất không có quyết định hoặc chưa bồi thường hoặc đã bồi thường nhưng không lưu giữ giấy tờ, hồ sơ
- Luật Đất đai, Bộ Luật Tố tụng dân sự, Luật Khiếu nại tố cáo, Pháp lệnh về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không thống nhất. Chính sách, pháp luật về đất đai chưa theo kịp cơ chế kinh tế thị trường, đặc biệt là chính sách tài chính đất đai chưa hợp lý
- Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu kiện đất đai ở một số nơi còn dựa vào cảm tính chủ quan, nể nang, chưa đúng pháp luật và thiếu công bằng:
  + Công tác xét xử các vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất tại tòa án còn bộc lộ những hạn chế, lúng túng nhất định khi áp dụng pháp luật về đất đai, pháp luật dân sự, đường lối chính sách của Nhà nước về đất đai trong từng giai đoạn lịch sử dẫn đến một số bản án, quyết định của Tòa án còn chưa thật sự chính xác thiếu khách quan.
  + Chất lượng xét xử của Tòa án trong một số vụ chưa cao, có vụ án phải xét xử đi xét xử lại nhiều lần, kéo dài; có những vụ án có sai lầm trong áp dụng pháp luật, cấp trên phải sửa đổi hoặc hủy bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới.
  + Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ở các địa phương nhìn chung hiệu quả chưa cao, thiếu kịp thời, chưa dứt điểm còn để tồn đọng nhiều đơn thư chưa giải quyết…

3. Công ty luật Thái An làm gì giúp khách hàng? 

3.1. Để việc khiếu kiện đất đai giảm, chúng tôi có thể đề xuất kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thường xuyên rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật đất đai và các văn bản pháp luật liên quan nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, trước mắt khắc phục những bất cập về giá đất, vấn đề thu hồi, đền bù thiệt hại về đất đai khi thực hiện các dự án đầu tư, sao cho có sự hài hoà về lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư…

3.2.Đối với khiếu nại của khách hàng là cá nhân, tổ chức, Công ty luật Thái An: 

- Tư vấn luật cho khách hàng
- Đại diện cho khách hàng xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ cho các cá nhân, tổ chức là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ việc
- Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp và khiếu nại đất đai
- Luật sư công ty luật Thái An tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện (luật sư đại diện theo uỷ quyền) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án hành chính hoặc vụ án dân sự liên quan đến đất đai, nhà ở

3.3. Đối với tố cáo trong lĩnh vực đất đai: 

- Luật sư Công ty luật Thái An tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến vụ việc
- Hướng dẫn khách hàng gửi đơn, tài liệu cần thiết đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền nhằm xác minh, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Liên hệ ngay để được sử dụng dịch vụ tư vấn khiếu kiện đất đai tốt nhất!   

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
 Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO