Tư vấn đầu tư nước ngoài (FDI) 1485 Lượt xem

Thủ tục để người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Theo đó, người nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam theo các hình thức khác nhau như đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hay đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP, hợp đồng BCC.

Nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, Nhà nước ta đã ban hành các chính sách đầu tư theo hướng ngày càng mở rộng. Theo đó, người nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam theo các hình thức khác nhau như đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hay đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP, hợp đồng BCC.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài hay gọi đơn giản là người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam, Luật Thái An xin giới thiệu bài viết sau đây.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam:

 • Luật Đầu tư năm 2014.
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26 tháng 11 năm 2015 về hướng dẫn Luật Đầu tư.

2. Hình thức người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam:

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, người nước ngoài có thể góp vốn vào công ty Việt Nam theo các hình thức sau đây:

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần bằng cách mua cổ phần của công ty cổ phần hoặc cổ đông công ty.
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.
 • Góp vốn vào công ty Việt Nam khác không thuộc trường hợp trên.

3. Thủ tục người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam:

Sau khi lựa chọn hình thức góp vốn phù hợp, để việc góp vốn vào công ty Việt Nam, người nước ngoài phải thực hiện các thủ tục đăng ký góp vốn nhưng phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

3.1 Điều kiện đăng ký góp vốn:

 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Việc góp vốn dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài năm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên trong công ty Việt Nam.

3.2 Hồ sơ đăng ký góp vốn:

Để thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, người nước ngoài sẽ làm hồ sơ đăng ký góp vốn gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ đăng ký góp vốn bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

Văn bản đăng ký góp vốn gồm những nội dung:

 • Thông tin về công ty Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn.
 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, vào công ty Việt Nam.
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ, tài liệu khác tương đương để xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

3.3 Thủ tục đăng ký góp vốn:

 • Người nước ngoài nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu như trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty Việt Nam đặt trụ sở chính.
 • Trường hợp việc góp vốn của người nước ngoài đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam ... thì Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
 • Đối với trường hợp người nước ngoài không đáp ứng được các điều kiện về đăng ký góp vốn thì người nước ngoài sẽ phải thực hiện các thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn. Còn nếu người nước ngoài có nhu cầu đăng ký việc góp vốn vào công ty Việt Nam, người nước ngoài sẽ thực hiện theo thủ tục này.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề thủ tục để người nước ngoài gốn vốn vào công ty Việt Nam. Nếu còn bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, xin liên hệ với tổng đài 1900.6218 để được tư vấn trực tiếp.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO