Tư vấn đầu tư nước ngoài (FDI) 619 Lượt xem

Điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư Công ty Luật Thái An, tôi có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ Luật sư tư vấn cho tôi như sau: Công ty tôi hiện đang thực hiện một dự án đầu tư tại xã Lũng cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà  Giang. Và theo như tôi tìm hiểu trên mạng, dự án đầu tư công ty tôi chuẩn bị thực hiện thuộc diện hưởng ưu đãi đầu tư về thuế. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, các điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư được pháp luật quy định như thế nào? 

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An, với thắc mắc của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư:

 • Luật Đầu tư năm 2014.
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư:

2.1 Các dự án thuộc diện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các văn bản quyết định chủ trương đầu tư:

Đối với những dự án đầu tư thuộc trường hợp này, các nhà đầu tư phải căn cứ vào nội dung ưu đãi đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các văn bản quyết định chủ trương đầu tư để được hưởng ưu đãi.

Ưu đãi đầu tư được ghi nhận trong những giấy tờ này bao gồm những nội dung: Đối tượng và điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư và căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về thuế và đất đai.

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP, để được hưởng các hình thức ưu đãi đầu tư thì cần phải đáp ứng  các điều kiện về đối tượng ngành nghề và địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư, bao gồm:

 • Các dự án thuộc các ngành, nghề được hưởng ưu đãi đầu tư hoặc các ngành, nghề đặc biệt được hưởng ưu đãi đầu tư.
 • Các dự án được thực hiện tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
 • Thực hiện các dự án đầu tư có quy mô từ 6000 tỷ đồng trở lên, giải ngân tối thiểu 6000 nghìn tỷ đồng trong thời hạn nhất đinh là 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các văn bản quyết định chủ trương đầu tư đối với những dự án không phải thực hiện những thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thực hiện dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng trên 500 lao động.
 • Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư là Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2.2 Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các văn bản quyết định chủ trương đầu tư:

Riêng với những dự án thuộc trường hợp này thì nhà đầu tư cần phải căn cứ vào đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, bao gồm các ngành nghề và địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư như trên và các quy định của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và các thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.3 Các trường hợp điều chỉnh ưu đãi đầu tư:

Theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành, trong một số trường hợp cụ thể, chính sách ưu đãi đầu tư sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Cụ thể:

 • Trường hợp đối với các dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện được hưởng thêm ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đó trong thời gian ưu đãi còn lại.
 • Trường hợp nhà đầu tư không được hưởng các ưu đãi đầu tư như đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các văn bản quyết định chủ trương đầu tư nếu dự án đầu tư đó không đáp ứng đủ các điều kiện được hưởng đầu tư. Trường hợp, các dự án đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo điều kiện đó.
 • Trường hợp các dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.
 • Đối với tổ chức kinh tế mới được thành lập hoặc thực hiện các dự án đầu tư có nguồn gốc từ việc chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư. Nếu còn bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, xin liên hệ với tổng đài 1900.6218 để được tư vấn trực tiếp.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý đang tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An