Tư vấn đầu tư nước ngoài (FDI) 2982 Lượt xem

Quy trình tư vấn đầu tư

Sau khi nhận được thông tin của nhà đầu tư, luật sư Công ty luật Thái An sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, bộ phận chuyên môn của chúng tôi có thể làm việc với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các nội dung có liên quan...

Để khách hàng dự liệu cho việc đầu tư của mình chúng tôi xin giới thiệu Quy trình tư vấn đầu tư tại Công ty Luật Thái An dưới đây.

Dịch vụ luật sư liên quan:
  Tư vấn luật đầu tư
Tư vấn nhượng quyền thương mại
  Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư 
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Tư vấn luật sở hữu trí tuệ 
 
Quy trình tư vấn đầu tư

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn

- Nhận được thông tin của nhà đầu tư
- Luật sư Luật Thái An tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu của nhà đầu tư
- Bộ phận chuyên môn của Luật Thái An có thể làm việc với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các nội dung có liên quan...

Bước 2: Tư vấn và ký kết hợp đồng dịch vụ

- Xác nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng
- Bộ phận chuyên môn của Luật Thái An tiến hành phân tích, đánh giá các nội dung cần triển khai và lên bản mô tả yêu cầu
- Luật Thái An cử chuyên viên có kinh nghiệm, đồng thời là người phụ trách chính trong việc tư vấn trực tiếp gặp gỡ khách hàng
- Tư vấn và thống nhất nội dung công việc, biểu phí dịch vụ
- Hai bên tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý

Bước 3: Lên phương án và thực hiện công việc

Sau khi tư vấn và tiếp nhận đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết, chúng tôi tiến hành các công việc sau:
· Xây dựng hồ sơ đăng ký đầu tư, hồ sơ đăng ký kinh doanh;
· Chuyển hồ sơ cho khách hàng ký xác nhận;
· Thông báo tiến độ thực hiện công việc cho khách hàng;
· Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
· Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
· Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
· Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp;
· Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu công ty;
· Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp;
· Thanh lý hợp đồng

Bước 4: Tư vấn sau thành lập doanh nghiệp


Sau khi Luật Thái An hoàn thành các thủ tục, các giấy tờ khách hàng nhận được gồm có:
+ Các giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp:
· Giấy chứng nhận đầu tư;
· Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
· Dấu pháp nhân;
· Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.
+ Các giấy tờ do Luật Thái An soạn thảo cho khách hàng:
· Điều lệ công ty;
· Sổ đăng ký thành viên/cổ đông;
· Giấy chứng nhận góp vốn;
· Các mẫu giấy tờ phục vụ cho hoạt động quản lý;
· Bản chỉ dẫn pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp;

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Trợ giúp pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO