Hỏi đáp luật Thuế 6267 Lượt xem

Hỏi về đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân và thu nhập chịu thuế?

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân và thu nhập chịu thuế: Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế và là các khoản thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng bất động sản...

Bạn Nguyễn Huyền Trân (huyện Văn Lãng, Hải Phòng) có hỏi chúng tôi như sau:

"Xin luật sư cho biết đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân và thu nhập chịu thuế theo pháp luật hiện hành? Cảm ơn Quý công ty"

Đối tượng chịu thuế và thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, luật sư công ty luật Thái An tư vấn như sau.

Theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì đối tượng chịu thuế bao gồm:

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Theo điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân thì thu nhập chịu thuế được quy định như sau:

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm các loại thu nhập dưới đây (trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật nêu trên):

- Thu nhập từ kinh doanh (hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật)

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

+ Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công

+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật (ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, phụ cấp khu vực, trợ cấp khó khăn, trợ cấp theo pháp luật lao động và các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả...)

+ Tiền thù lao dưới các hình thức

+ Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, kể cả thu nhập từ hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức

+ Các khoản thu nhập khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền

+ Tiền thưởng (trừ các khoản tiền thưởng do Nhà nước tặng hoặc tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế)

- Thu nhập từ đầu tư vốn (cho vay, lợi tức cổ phần, đầu tư vốn dưới các hình thức khác (trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ)

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

+ Chuyển nhượng phần vốn trong các đơn vị kinh tế

+ Chuyển nhượng chứng khoán

Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; chuyển nhượng quyền thuê bất động sản)

- Thu nhập từ trúng thưởng (xổ số, khuyến mại, cá cược, casino, trò chơi hoặc thi có thưởng)

- Thu nhập từ bản quyền (chuyển giao, chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ)

-  Thu nhập từ các hợp đồng nhượng quyền thương mại

- Thu nhập từ nhận thừa kế (chứng khoán, phần vốn trong các đơn vị kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng)

- Thu nhập từ nhận quà tặng (chứng khoán, phần vốn trong các đơn vị kinh tế, kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng).

Trân trọng,

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO