Hỏi đáp luật Đầu tư 1171 Lượt xem

Chuyển vốn, tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài được quy định như thế nào?

Hỏi: Chuyển vốn, tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài được quy định như thế nào?

(Trần Văn Thái _ Đống Đa _Hà Nội)

Xem thêm:
>> Tư vấn pháp luật đầu tư
>> Các hình thức đầu tư
>> Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

Chuyển vốn, tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài được quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định của điều 9 luật Đầu tư 2005, việc chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài được thực hiện như sau.
1. Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài:
a) Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh; b) Những khoản tiền trả cho việc cung cấp kỹ thuật, dịch vụ, sở hữu trí tuệ;
c) Tiền gốc và lãi các khoản vay nước ngoài; d) Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư; đ) Các khoản tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.
2. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các dự án đầu tư được chuyển ra nước ngoài thu nhập hợp pháp của mình sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.
3. Việc chuyển ra nước ngoài các khoản trên được thực hiện bằng đồng tiền tự do chuyển đổi theo tỷ giá giao dịch tại ngân hàng thương mại do nhà đầu tư lựa chọn.
4. Thủ tục chuyển ra nước ngoài các khoản tiền liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO