Hỏi đáp luật Đầu tư 2110 Lượt xem

Thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Câu hỏi: Chúng tôi muốn bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư.

Xin Quý công ty luật cho biết thủ tục như thế nào, cần những giấy tờ gì?
(Nguyễn Thị Hậu, Ba Đình, Hà Nội).

Xem thêm:
>> Khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đầu tư
>> Các hình thức đầu tư
>> Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư

Thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Trả lời:
Công ty luật Thái An tư vấn như sau:
Thứ nhất, về thủ tục bổ sung ngành nghề vào giấy chứng nhận đầu tư:
Chị chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định (03 bộ đối vối ngành nghề bổ sung thuộc diện đăng ký; 08 bộ đối vối ngành nghề bổ sung thuộc diện thẩm tra) và nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Trường hợp chị không phải là thành viên sáng lập hoặc người đại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và Văn bản ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước.
Thời hạn giải quyết là:
+ 15 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
+ 30 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
+ 45 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ;

Thứ hai, hồ sơ gồm những loại giấy tờ sau:
1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
2. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;
3. Trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền;
4. Trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 điều 4 của Luật Doanh Nghiệp
5. Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).
6. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ-1 của Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2009; Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu; Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động (trường hợp bổ sung thực hiện quyền phân phối, xuất nhập khẩu).
7. Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường (trường hợp bổ sung ngành nghề có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
8. Phụ lục sửa đổi điều lệ;
9. Phụ lục sửa đổi Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO