Khiếu nại, khiếu kiện hành chính 975 Lượt xem

Vai trò của luật sư Công ty luật Thái An trong khiếu kiện hành chính

Người dân dứng kiện là người bị quản lý, là người "đơn thương độc mã". Còn người bị kiện là cơ quan hành chính có cả bộ máy nhà nước đứng sau mình, làm chỗ dựa cho mình. Ngoài ra, nhìn chung người dân đi kiện ít am hiểu hoặc không am hiểu pháp luật, lại càng không am hiểu công việc và luật lệ và quản lý hành chính nhà nước. Bởi vậy, sự giúp đỡ của luật sư là cần thiết.

Vai trò của luật sư Công ty luật Thái An trong khiếu kiện hành chính
Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
Quyết định hành chính là quyết định bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính.
Khi có hành vi hành chính và quyết định hành chính trái pháp luật nghĩa là quyền, lợi ích hợp pháp của công dân bị xâm hại. Đối với đa số người dân, việc xác định hành vi hành chính nào là trái pháp luật, quyết định hành chính nào cần khiếu nại… là vấn đề không hề đơn giản.

Theo quy định của pháp luật, sau khi nhận được trả lời của cơ quan có thẩm quyền là cơ quan bị khiếu nại, người dân có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện lựa chọn một trong hai cách: tiếp tục khiếu nại đến cơ quan nhà nước cấp trên là cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại cuối cùng hoặc khởi kiện ra toà hành chính để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Đặc điểm quan hệ quản lý vốn là quan hệ bất bình đẳng, và việc ”người dân đi kiện quan” cũng là một quan hệ bất bình đẳng. Vì người đi kiện là người bị quản lý, có thể nói 'đơn thương độc mã' đối đầu với bên bị kiện là người của cơ quan nhà nước đằng sau đó là bộ máy Nhà nước. Khác với toà án thông thường, toà án hành chính không xem xét các quyền dân sự của công dân hoặc xác định trách nhiệm hình sự của bị cáo, mà giải quyết tranh chấp giữa công dân và cơ quan công quyền, phán quyết về tính hợp pháp của quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính.
Người dân đi kiện vốn ít hiểu biết pháp luật, nhất lại là các quy định về quản lý hành chính, nên khó chứng minh được tính bất hợp pháp của quyết định hành chính hay hành vi hành chính của bên bị kiện. Thông thường, để giúp họ đòi lại công bằng, người đi kiện nhờ cậy luật sư tham gia vụ án hành chính.

Do nhiều nguyên nhân, không ít người dân gặp khó khăn khi đã hết thời hiệu khởi kiện hoặc không thể đưa ra bằng chứng khởi kiện.... dẫn đến việc vụ án hành chính không được thụ lý. Việc nhờ luật sư Công ty Luật Thái An ngay từ giai đoạn đầu tố tụng không những giúp khách hàng khắc phục nhược điểm trên, mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng của họ.

Các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính có thể bị khiếu kiện, bao gồm:

- Về xử phạt vi phạm hành chính
- Áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong xử lý vi phạm hành chính
- Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
- Áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính (giáo dục tại cấp xã; đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục; cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính)
- Áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình
- Việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề ...
- Thương mại hàng hoá, chuyển giao tài chính quốc tế hoặc trong nước
- Dịch vụ và cung ứng dịch vụ
- Việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản
- Áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế
- Áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất
- Về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
- Quản lý nhà nước về đầu tư
- Cơ quan hải quan, công chức hải quan
- Về quản lý hộ tịch
- Việc từ chối công chứng, chứng thực
- Khiếu kiện đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất...
- Các khiếu kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nội dung tư vấn của Luật sư Công ty Luật Thái An trong khiếu kiện hành chính:
1. Nghiên cứu hồ sơ pháp lý; thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc của khách hàng
2. Xác định tư cách của các bên tranh chấp
3. Phân tích hậu quả pháp lý của hành vi hành chính, quyết định hành chính
4. Xác định tính chất, mức độ của thiệt hại do hành vi hành chính, quyết định hành chính gây ra
5. Xác định hành vi, quyết định hành chính và hậu quả (thiệt hại) của các hành vi, quyết định trái pháp luật
6. Tư vấn khách hàng về trình tự, thủ tục tố tụng vụ án hành chính
7. Tư vấn về quyền của người dân đi kiện để họ định đoạt, bao gồm các quyền:
- Đòi huỷ bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật, hoặc chấm dứt hành vi hành chính trái phápluật.
- Sửa đổi yêu cầu
- Rút đơn kiện
- Đòi cơ quan hành chính nhà nuớc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
- Đòi được khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của mình
8. Đưa ra giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, bao gồm:
- Sửa đổi hoặc huỷ bỏ hành vi hành chính
- Mức bồi thường thiệt hại cho khách hàng

Vai trò của Luật sư Công ty Luật Thái An trong quá trình khiếu nại:

- Xác định khiếu nại đó có căn cứ pháp luật hay không, có được các cơ quan có thẩm quyền thụ lý không, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế tình trạng gửi nhiều đơn đến các cơ quan khác nhau
- Giúp người khiếu nại về trình tự, thủ tục khiếu nại đúng cơ quan thụ lý, tránh tình trạng gửi đơn lòng vòng, vượt cấp kéo dài; khiếu nại đúng thời hạn luật định
- Trong trường hợp khiếu nại không đúng, luật sư có thể giải thích, thuyết phục người khiếu nại không tiến hành khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính
- Trường hợp khiếu nại có cơ sở:
Luật sư tư vấn khách hàng viết đơn khiếu nại; hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu, bằng chứng; đưa ra bằng chứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
Tham gia cùng khách hàng gặp gỡ, đối thoại với người, cơ quan giải quyết khiếu nại, người bị khiếu nại và những người có liên quan
Tư vấn luật các giai đoạn khác trong quá trình giải quyết khiếu nại
Tư vấn cho khách hàng thực hiện các quyền của người khiếu nại theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ

Vai trò của luật sư Công ty Luật Thái An trong vụ án hành chính:

- Xác định hành vi, quyết định hành chính và hậu quả (thiệt hại) của các hành vi, quyết định trái pháp luật.
- Xác định tư cách của các bên tranh chấp
- Tư vấn thủ tục khiếu kiện, giải quyết vụ án hành chính
- Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện vụ án hành chính
- Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng
- Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho tòa án
- Nghiên cứu hồ sơ vụ án và ghi chép, sao chụp những tài liệu có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng
Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện (luật sư đại diện theo uỷ quyền) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án hành chính
- Thực hiện các nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật
Liên hệ ngay với Công ty Luật Thái An để được hưởng dịch vụ luật sư tốt nhất với chi phí thấp nhất!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO