Khiếu nại, khiếu kiện hành chính 1099 Lượt xem

Luật sư tranh tụng trong vụ án hình chính

Nhiều người cho rằng khiếu nại, khiếu kiện hành chính là công việc vô cùng khó khăn. Bởi lẽ, người dân bình thường khó có thể nắm bắt các quy định pháp luật nói chung; khiếu nại, tố tụng hành chính nói riêng. Ngoài ra, 'cái khó' còn do bản vụ việc là "Dân kiện Quan", trong đó quan hệ các bên liên quan vốn dĩ bất bình đẳng: Bên bị khiếu nại hoặc bị đơn lại là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cá nhân có thẩm quyền ra các quyết định hành chính hoặc có các hành vi hành chính, còn bên khiếu nại hoặc nguyên đơn lại là các tổ chức, cá nhân chịu tác động của quyết định hoặc hành vi hành chính đó. 

Luật sư tranh tụngCông ty luật Thái An có kinh nghiệm trong khiếu nại, khiếu kiện hành chính, sẵn sàng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước các cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án. 

Luật sư Công ty luật Thái An tham gia tranh tụng tại toà án các vụ án hành chính dưới đây

- Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính
- Khiếu kiện quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính bằng một trong các hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến thương mại hàng hóa quốc tế hoặc trong nước
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến chuyển giao tài chính trong nước và quốc tế, dịch vụ và cung ứng dịch vụ
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về đầu tư
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hải quan, công chức hải quan
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính đối với việc từ chối công chứng, chứng thực
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất
- Các khiếu kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Liên hệ ngay để được sử dung dịch vụ luật sư tranh tụng tốt nhất.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
 Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO