Thành lập doanh nghiệp 1261 Lượt xem

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi.

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Công ty luật Thái An:

1. Tư vấn luật doanh nghiệp trước khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành trongcông ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

2. Hướng dẫn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

- Dự thảo điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Danh sách thành viên sáng lập công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Giấy ủy quyền;

- Các giấy tờ kèm theo:

+ Đối với thành viên là cá nhân: bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

+ Đối với thành viên là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao điều lệ công ty, biên bản, quyết định về việc góp vốn thành lập công ty; Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền;

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

+ Các chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

3. Đại diện cho khách hàng làm thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Sở kế hoạch đầu tư, Sở công an, Cục thuế...).

4. Tư vấn luật, hỗ trợ pháp lý cho khách hàng sau thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Tư vấn lập hồ sơ tổ chức nội bộ công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Tư vấn thủ tục in hoá đơn, các quy định pháp luật về kế toán, thuế;

- Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Liên hệ ngay để được tư vấn luật tốt nhất !

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An