Tư vấn pháp luật thuế 7175 Lượt xem

Quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Theo lộ trình của Bộ Tài chính đang dự thảo, kèm theo đề cương xây dựng Nghị định về hóa đơn bán hàng, thì từ đầu năm 2018, một số lớn các doanh nghiệp sẽ dùng hóa đơn điện tử.

1. Văn bản pháp lý liên quan về quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Dự thảo nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Đối tượng áp dụng quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có hai loại là Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

2.1 Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã áp dụng Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính thì tiếp tục áp dụng.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai thuế hoặc tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mới thành lập không lựa chọn mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế, không lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nếu đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kể từ khi có mã số thuế.

2.2 Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thì tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trường ngày 01/01/2018 sẽ chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018.
 • Tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì sẽ chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018.
 • Doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp mới thành lập không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, không mua hóa dơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời hạn 06 tháng.
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp thì được hỗ trợ để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 • Hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ Tài chính.
 • Cơ quan thuế thực hiện cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cho các tổ chức không phải doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có pát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

3. Nguyên tắc áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

 • Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua. Người bán, người mua, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (trường hợp thông qua tổ chức trung gian) và các đơn vị có liên quan phải có thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hoá đơn điện tử đó.
 • Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện đăng ký/thông báo với cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, không phải lập thông báo phát hành hóa đơn.
 • Định kỳ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tửcủa doanh nghiệp thực hiện chuyển thông tin dữ liệu từng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phát sinh trong tháng đến cơ quan thuế cùng thời gian gửi Hồ sơ khai thuế GTGT.
 • Tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tửcủa doanh nghiệp không phải lập và gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tửnhưng phải đảm bảo có quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ chứng từ điện tử, cụ thể: hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu; có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tửra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.

4. Phương thức lập hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) thực hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán;

Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tửcủa tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo và lập hóa đơn điện tử.

Gửi hóa đơn điện tử là việc truyền dữ liệu của hóa đơn từ người bán hàng hóa, dịch vụ đến người mua hàng hóa, dịch vụ.

Các hình thức gửi hóa đơn điện tử:

 • Gửi trực tiếp
 • Gửi thông qua tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử:

5. Khi nào hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý?

Để có giá trị pháp lý, hóa đơn điện tử phải đáp ứng tất cả các điều kiện, bao gồm:

 • Thông tin trong hóa đơn phải truy cập, sử dụng được hoàn chỉnh khi cần thiết
 • Phải đảm bảo tin cậy, toàn vẹn thông tin trong hóa đơn từ bước được tạo lập cho tới khi thành hóa đơn. Thông tin đầy đủ, không bị thay đổi (nếu có thay đổi chỉ về mặt hình thức phát sinh trong lúc trao đổi, lưu trữ, hiển thị)

Trên đây là một số thông tin về quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử mà Công ty Luật Thái An cung cấp đến quý khách hàng. Nếu còn điều gì thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Với khách hàng doanh nghiệp, tư vấn .... là một trong các hạng mục công việc trong gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của chúng tôi, hay còn gọi là gói dịch vụ luật sư nội bộ doanh nghiệp, dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp. Với chi phí vừa phải, bạn sẽ có được tư vấn và dịch vụ pháp lý hiệu quả nhất!

Hãy liên hệ ngay với Luật Thái An để được tư vấn kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An