Tư vấn pháp luật thuế 991 Lượt xem

Những khoản chi bị khống chế khi khấu trừ thuế

Khi xác định thu nhập tính thuế thì các khoản chi thực tế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hóa đơn chứng từ thì sẽ được khấu trừ. Tuy nhiên, pháp luật thuế cũng có quy định về mức giới hạn đối với một số khoản chi nhằm tránh việc trốn thuế, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp. Nhằm giúp doanh nghiệp hiểu thêm về những khoản chi bị khống chế khi khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp công ty luật Thái An giới thiệu bài viết sau đây.

1. Văn bản pháp lý quy định những khoản chi bị khống chế khi khấu trừ thuế

 • Luật thuế nhu nhập doanh nghiệp qua các lần sửa đổi bổ sung
 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế Thu nhập doanh nghiệp

2. Những khoản chi bị khống chế khi khấu trừ thuế

Tùy từng thời điểm, phụ thuộc vào chính sách của nhà nước thì pháp luật quy định những khoản chi bị khống chế khi khấu trừ thuế là khác nhau. Trước đây có một số khoản chi bị khống chế như: quảng cáo, chi cho biếu tặng hàng hóa, dịch vụ, hoa hồng mô giới…Tuy nhiên từ năm 2015 những khoản chi đó đã không bị khống chế nữa.

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC đã liệt kê các khoản chi bị khống chế về định mức, cũng như giá trị như sau:

2.1 Khoản chi khấu hao tài sản cố định

Khi sản xuất kinh doanh thì máy móc, xe cộ đều bị hao mòn, chi phí này sẽ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên pháp luật quy định khoản chi khấu hao tài sản chỉ được coi là chi phí hợp lý khi thỏa mãn những yếu tố sau đây:

 • Mức kê khai khấu hao tài sản cố định không được vượt quá giới hạn được quy định tại Thông tư 45/2013-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng và trích quỹ tài sản cố định
 • Doanh nghiệp có hoạt động kinh tế cao thì sẽ được áp dụng phương thức khấu trừ nhanh tuy nhiên vẫn đáp ứng rằng doanh nghiệp vẫn có lãi
 • Phần khấu hao đối với xe ô tô 09 chỗ (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn, ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) thì chỉ được tính vào chi phí được trừ phần khấu hao tương ứng với phần giá trị 1,6 tỷ đồng trở xuống.

2.2 Khoản chi nguyên, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng

 • Khoản chi nguyên, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng không được vượt mức quy định tiêu hao nguyên liệu của Nhà nước đã ban hành
 • Đối với những nguyên liệu, vật liệu mà nhà nước chưa có quy định về định mức tiêu hao thì doanh nghiệp cần xây dựng định mức tiêu hao. Định mức này phải được lưu trữ tại công ty, giải trình khi cần thiết, cũng là cơ sở xác định khoản chi nguyên, vật liệu để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

2.3 Khoản chi tiền lương

 • Khoản lương trả cho người lao động chỉ được coi là khoản chi hợp lý nếu chi trả trước 30 tháng 03 năm liền kề
 • Doanh nghiệp lập quỹ dự phòng bổ sung vào quỹ tiền lương năm sau không quá 17% quỹ tiền thực hiện

2.4 Khoản chi trang phục cho người lao động

 • Khoản chi trang phục bằng tiền cho người lao động thì không được quá 05 triệu đồng một người một năm
 • Khoản chi trang phục bằng hiện vật không giới hạn số tiền thì cần xuất trình được hóa đơn chứng từ

3. Các khoản chi khác bị bạn chế khấu trừ thuế

 • Khoản chi các quỹ có tính chất an sinh xã hội (nộp quỹ hưu trí tự nguyên; mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện) không được quá 01 triệu đồng/ tháng/ người
 • Khoản chi trả lãi suất tiền vay không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế thì mức lãi suất không được vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố.
 • Tổng số chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
 • Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài không vượt quá quy định trong quy chế tài chính của doanh nghiệp

Trên đây là bài viết của công ty luật Thái An liên quan đến những khoản chi bị khống chế khi khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Mong qua bài viết này các doanh nghiệp có thể hiểu thêm và có phương án để doanh nghiệp hoạch toán thuế một cách phù hợp. Nếu có bất cứ vấn đề nào thắc mắc gì hãy liên hệ với công ty Luật Thái An chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Bạn cũng có thể tham khảo trang này để có thêm nhiều thông tin bổ ích về các vấn đề thuế.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An