Tư vấn đăng ký nuôi con nuôi 2188 Lượt xem

Thủ tục đăng ký con nuôi

Làm thế nào để cho con nuôi và nhận con nuôi đúng quy định của pháp luật? Đến với Công ty luật Thái An khách hàng sẽ được các luật sư hôn nhân gia đình tư vấn luật hoặc trợ giúp pháp lý một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Từ xa xưa trong đời sống xã hội Việt Nam, việc cho và nhận nuôi con nuôi với các lý do và mục đích khác nhau vẫn luôn luôn tồn tại. Có hai cách thức xác lập quan hệ nuôi con nuôi trong thực tế là nuôi con nuôi về mặt xã hội và nuôi con nuôi về mặt pháp lý. Dưới đây chúng tôi đề cập đến việc cho, nhận con nuôi theo quy định của pháp luật hiện hành. 

1. Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Việc nuôi con nuôi phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được nhận làm con nuôi và người nhận con nuôi, tự nguyện, bình đẳng, không phân biệt nam nữ, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi được ưu tiên trong việc nhận nuôi con nuôi; Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi. Con nuôi có quyền được biết về nguồn gốc của mình.

Không ai được cản trở con nuôi được biết về nguồn gốc của mình. Điều này có nghĩa là cha mẹ nuôi cần nói rõ nguồn gốc “con nuôi” cho con mình vào thời điểm thích hợp. Điều này không những là luật định mà hoàn toàn phù hợp với đạo lý của người Việt.

2. Tư vấn luật: các quy định pháp luật về nuôi con nuôi

- Hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi
- Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế
- Thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi
- Ai được nhận làm con nuôi?
- Các trường hợp không được nhận con nuôi
- Các hành vi bị cấm trong việc nuôi con nuôi
- Chấm dứt việc nuôi con nuôi
- Hệ quả pháp lý của việc chấm dứt nuôi con nuôi

2.1. Tư vấn đăng ký nuôi con nuôi trong nước:

- Điều kiện nhận nuôi con nuôi
- Đăng ký nhu cầu nuôi con nuôi
- Sự đồng ý cho làm con nuôi
- Hồ sơ nuôi con nuôi trong nước
- Nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ
- Đăng ký việc nuôi con nuôi
- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi

2.2. Tư vấn đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài (đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài)

- Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
- Điều kiện đối với người nhận con nuôi nước ngoài
- Hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
- Căn cứ để giới thiệu cho trẻ em làm con nuôi
- Trình tự cho trẻ em làm con nuôi
- Quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài

3. Dich vụ tư vấn đăng ký nuôi con nuôi tại Công ty luật Thái An

- Soạn thảo hồ sơ của người được làm con nuôi trong nước
- Soạn thảo hồ sơ của người nhận làm con nuôi trong nước
- Xin cấp lý lịch tư pháp cho người nhận con nuôi
- Nộp hồ sơ, đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
- Hợp thức hóa hóa lãnh giấy tờ, tài liệu (đối với trường hợp con nuôi nước ngoài)
- Soạn thảo hồ sơ của người nhận con nuôi nước ngoài
- Soạn thảo hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài
- Theo dõi, xúc tiến việc ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài
- Thực hiện các yêu cầu khác về nuôi con nuôi trong nước hoặc nước ngoài theo quy định của pháp luật

Liên hệ ngay để được luật sư tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
 Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An