Tranh chấp dân sự 957 Lượt xem

Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền tài sản có giá trị lớn trong tài sản của doanh nghiệp. Trên thực tế, quyền sở hữu trí tuệ lại hay và dễ dàng bị xâm phạm. Bởi vậy, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện các biện pháp kỹ thuật và pháp lý để chống lại các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là hoạt động nghiệp vụ đòi hỏi không chỉ sự hiểu biết tinh tường các quy định pháp luật, mà còn kinh nghiêm thực tiễn xử lý các hành vi này.

Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
Luật sư Công ty luật Thái An tư vấn pháp luật và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ và xử lý có hiệu quả các vi phạm quyền nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả, sáng chế hữu ích để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các khách hàng.

Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các kiếu nại và tranh chấp về việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

- Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ

- Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp

- Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

- Tiến hành điều tra thị trường liên quan đến đối tượng vi phạm;

- Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Thanh tra Bộ Khoa học và công nghệ, Quản lý thị trường, Công an kinh tế hoặc Cục Sở hữu trí tuệ...) để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xử lý vi phạm;

- Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm bằng biện pháp dân sự:

→ Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm

→ Xin lỗi, cải chính công khai

→ Bồi thường thiệt hại

→ Tiêu huỷ hàng hoá...

- Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm

- Tư vấn và/hoặc đại diện cho khách hàng giải quyết các vi phạm sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính hoặc hình sự

- Tham gia tố tụng với tư cách luật sư để bảo vệ quyền lợi của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

Liên hệ ngay để được sử dụng dịch vụ sở hữu trí tuệ tốt nhất!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
 Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO