Tranh chấp dân sự 6193 Lượt xem

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi nợ

Có vay có trả là quy luật của cuộc sống. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người vay nợ không muốn trả tiền vay dẫn đến tranh chấp vay nợ xảy ra. Đây là điều mà người cho vay không bao giờ mong muốn. Vì vậy, để lợi ích của mình được đảm bảo, người cho vay phải tiến hành khởi kiện vụ án đến tòa án để được bảo vệ quyền lợi của mình.

Sau đây, Công ty Luật Thái An xin hướng đẫn quý khách hàng cách viết đơn khởi kiện đòi nợ như sau:

1. Văn bản pháp lý có liên quan.

 • Bộ luật tố tụng dân sự 2015
 • Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự

2. Cách viết đơn khởi kiện đòi nợ.

Khi viết đơn khởi kiện, người viết đơn cần đảm bảo viết đơn đúng về mặt hình thức và đầy đủ về mặt nội dung.

Về mặt hình thức, khách hàng có thể tham khảo mẫu đơn khởi kiện theo Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân ……………………………………

Người khởi kiện:

Địa chỉ:

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……….............................................................. (nếu có)

Người bị kiện:

Địa chỉ:

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………............................................................. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)

Địa chỉ:

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……..…………...(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ………………………………..........................(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)

Địa chỉ:

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..…….............

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

Người làm chứng (nếu có)

Địa chỉ:

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…...................... (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1...............................................................................................................................

2...............................................................................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy là cần thiết cho việc giải quyết vụ án.) 

              Người khởi kiện

 Về nội dung của đơn khởi kiện đòi nợ:

 • Đối với địa điểm: Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện đòi nợ (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).
 • Đối với Tòa án có thẩm quyền giải quyết: Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang) và địa chỉ của Toà án đó.
 • Đối với phần người khởi kiện: Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.
 • Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện đòi nợ. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.
 • Đối với phần người bị kiện: Ghi tương tự như phần người khởi kiện.
 • Đối với phần yêu cầu Tòa án giải quyết: Nêu cụ thể từng vấn đề về việc đòi khoản nợ và yêu cầu Toà án giải quyết.
 • Đối với phần tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện đòi nợ: Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: Hợp đồng vay nợ, giấy thông báo trả nợ …).
 • Người khởi kiện có thể ghi những thông tin mà xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

Lưu ý:

 • Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó.
 • Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trên đây là hướng cách viết đơn khởi kiện đòi nợ mà Công ty Luật Thái An cung cấp đến quý khách hàng. Nếu còn gặp khó khăn, vướng mắc gì về vấn đề này hoặc những vấn đề có liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

3. Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện đòi nợ.

Công ty Luật Thái An còn cung cấp các đến quý khách hàng các dịch vụ liên quan đến việc khởi kiện đòi nợ như:

 • Tư vấn và trợ giúp khách hàng viết đơn khởi kiện đòi nợ
 • Thay mặt khách hàng gửi đơn khởi kiện đòi nợ
 • Tư vấn cho khách hàng trong các giai đoạn khởi kiện và tại phiên tòa
 • v..

Để được trực tiếp Luật sư giải đáp thắc mắc về cách viết đơn khởi kiện đòi nợ, hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: 1900 6218.

Bạn cũng có thể xem trang Tranh chấp dân sự để có thêm rất nhiều thông tin bổ ích.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO