Tư vấn kết hôn 3347 Lượt xem

Dịch vụ tư vấn kết hôn

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Dịch vụ tư vấn kết hôn tại Công ty luật Thái An bao gồm: Tư vấn tiền hôn nhân, tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn, tư vấn yêu cầu hủy hôn trái pháp luật, tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài...

 
1. Tư vấn tiền hôn nhân

- Bản chất pháp lý của hôn nhân
- Tư vấn quan hệ tài sản vợ chồng
- Tư vấn quan hệ giữa cha mẹ và con cái, quan hệ giữa vợ, chồng
- Tư vấn lựa chọn bạn đời, chọn chàng dể, nàng dâu tương lai
- Tư vấn về việc đánh giá 'tình trạng tiền hôn nhân'
- Tư vấn những vấn đề khác theo quy định của pháp luật

2. Tư vấn đăng ký kết hôn trong nước

- Điều kiện kết hôn
- Những trường hợp cấm kết hôn
- Hồ sơ đăng ký kết hôn
- Thẩm quyền đăng ký kết hôn
- Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn

3. Tư vấn đăng ký kết hôn với người nước ngoài (kết hôn có yếu tố nước ngoài)

- Điều kiện kết hôn
- Tư vấn về quyền của và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi đăng ký kết hôn
- Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng
- Tư vấn soạn hồ sơ xin đăng ký kết hôn
- Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn
- Tư vấn về việc nộp đơn xin đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền
- Theo dõi hồ sơ và tham gia phỏng vấn tại cơ quan có thẩm quyền
- Theo dõi trả lời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhận kết quả đăng ký kết hôn
- Tư vấn thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn có yếu tố nước ngoài khi công dân Việt Nam về nước thường trú.

4. Tư vấn về việc hủy kết hôn trái pháp luật

- Những trường hợp kết hôn trái pháp luật
- Quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật
- Thủ tục yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật
- Hậu quả pháp lý của việc yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Liên hệ ngay để được sử dụng dịch vụ luật sư hôn nhân gia đình tốt nhất!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
 Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO