Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình 790 Lượt xem

Dịch vụ chia tài sản chung vợ chồng

Trong thời kỳ hôn nhân, chế độ tài sản giữa vợ và chồng là chế độ tài sản chung. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, vợ chồng vẫn được phép chia tài sản chung vợ chồng trong các trường hợp luật định.

 

 

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
 • Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hnafh Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

2. Các trường hợp chia tài sản chung vợ chồng

Theo quy định tại Điều 38 và Điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, trong thời kỳ hôn nhân vợ chồng có quyền chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp:

 • Việc chia tài sản chung vợ chồng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
 • Việc chia tài sản chung vợ chồng nhằm trốn tránh các nghĩa vụ:
  • Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;
  • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;
  • Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;
  • Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;
  • Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;
  • Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ Luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Vợ chồng có quyền thỏa thuận chia tài sản chung, trong trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. Trong trường hợp vợ chồng có yêu cầu, Tòa án sẽ giải quyết việc chia tài sản chung vợ chồng theo nguyên tắc quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình.

3. Hình thức thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng phải được lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của vợ chồng.

4. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Thứ nhất, thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung vợ chồng theo thỏa thuận được xác định:

 • Thời điểm có hiệu lực là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận ghi trong văn bản. Nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản;
 • Trường hợp theo quy định của pháp luật, giao dịch dân sự liên quan đến tài sản được chia phải tuân thủ theo hình thức nhất định thì việc chia sản chung vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân theo hình thức mà pháp luật quy định.

Thứ hai, Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung vợ trong theo bản án, quyết định của Tòa án được xác định là ngày bản bán, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Thứ ba, các quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản chung vợ chồng đối với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung vợ chồng có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

5. Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Sau khi chia tài sản chung, quan hệ vợ chồng vẫn tồn tại. Việc chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài sản chung vợ chồng theo quy định của pháp luật.

Kể từ thời điểm việc chia tài sản chung vợ chồng có hiệu lực, nếu vợ, chồng không có thỏa thuận khác thì phần tài sản được chia; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản được chia đó; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng khác của vợ chồng được xác định là tài sản riêng của vợ, chồng.

Nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác định được đó là tài sản do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của vợ chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thì tài sản đó được xác định là tài sản chung vợ chồng.

6. Dịch vụ chia tài sản chung vợ chồng của Công ty Luật Thái An

Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ chia tài sản chung vợ chồng bao gồm:

 • Tư vấn cho khách hàng về quy định của pháp luật về điều kiện, thủ tục, hồ sơ chia tài sản chung vợ chồng;
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan;
 • Soạn hồ sơ pháp lý cho khách hàng theo quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình chia tài sản chung vợ chồng.

Luật sư của Công ty Luật Thái An cam kết đem đến cho khách hàng những dịch vụ chuẩn mực, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp pháp lý kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO