Dịch vụ xin giấy phép 1034 Lượt xem

Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Công ty luật Thái An tư vấn thủ tục, hồ sơ xin và cung cấp dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học: nhanh chóng, chi phí thấp nhất.  

Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

I. Điều kiện xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

- Phù hợp với quy hoạch phát triển và quy hoạch mạng lưới trung tâm tin học đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
- Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo
- Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn theo quy chế Bộ Giáo dục và đào tạo
- Có đủ số lượng giáo viên cơ hữu/bộ môn
- Có văn phòng làm việc, bàn, ghế, có đủ số lượng phòng học để học ngoại ngữ với diện tích tối thiểu cho mỗi phòng, phòng học tiếng, có đủ số lượng phòng học để học tin học, mỗi phòng đáp ứng đủ số lượng máy tính; các phòng phải đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy, học tập, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch trình của khóa học
- Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để duy trì hoạt động thường xuyên của trung tâm trong năm đầu tiên
- Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm
- Có đề án thành lập trung tâm, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm

II. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
1. Tờ trình xin thành lập trung tâm (theo mẫu)
2. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
- Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm
- Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax
- Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo
- Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trung tâm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc Hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính phục vụ cho Trung tâm
- Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác).
Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu

3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm
4. Bản sao văn bằng chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên
5. Giấy phép phòng cháy chữa cháy
6. Giấy phép môi trường

III. Thời gian cấp phép và thẩm quyền
 Thời gian cấp giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngư, tin học: 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Sở Giáo dục và đào tạo. 

 IV. Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
- Hỗ trợ khách hàng soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ theo quy định
- Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Theo dõi tình trạng hồ sơ, tiến độ xử lý hồ sơ và kết quả trả lời của cơ quan nhà nước để chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp, kịp thời
- Đại diện khách hàng nhận kết quả
- Trao giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học cho khách hàng

Liên hệ ngay với luật sư để được hỗ trợ pháp lý tốt nhất:

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
  Đối tác pháp lý tin cậy

 

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An