Chuyển đổi doanh nghiệp 915 Lượt xem

Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp

Để giúp các doanh nghiệp tăng hiệu quả kinh doanh, chuyên nghiệp hóa hoạt động quản trị và giải quyết những khó khăn pháp lý mà doanh nghiệp mắc phải trong quá trình kinh doanh, Công ty luật Thái An cung cấp gói dịch vụ tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp (tư vấn chuyển đổi công ty).

A. Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp - chuyển đổi công ty

Chuyển đổi doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô cũng như sự phát triển của doanh nghiệp. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.
Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp/công ty

- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại;
- Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại;
- Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ngược lại;
- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần và ngược lại;
- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại;
- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại.

2. Quy trình thực hiện chuyển đổi loại hình công ty/doanh nghiệp

+ Xây dựng phương án thực hiện công việc với khách hàng
- Đánh giá yêu cầu công việc;
- Phương án chi tiết thực hiện công việc
- Ký kết Hợp đồng dịch vụ
+ Phương án chuyển đổi loại hình công ty:
- Nội dung chuyển đổi loại hình công ty;
- Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi;
- Cách thức sử dụng lao động;
- Nội dung Điều lệ công ty chuyển đổi;
- Thời hạn thực hiện chuyển đổi;

3. Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty/doanh nghiệp

- Biên bản họp về việc chuyển đổi;
- Quyết định về việc chuyển đổi;
- Soạn thảo các giấy tờ: Giấy đề nghị chuyển đổi, danh sách thành viên/cổ đông, điều lệ công ty;
- Các tài liệu cần thiết khác.

4. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và đầu tư

5. Công ty luật Thái An đại diện thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp/công ty

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở Kế hoạch và đầu tư;
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế tại sở Kế hoạch và đầu tư;
- Đăng ký khắc dấu cho công ty tại cơ quan công an có thẩm quyền;
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu của doanh nghiệp.
6. Công ty Luật Thái An cam kết sau chuyển đổi loại hình doanh nghiệp/công ty

Đảm bảo tính chính xác về nội dung và thời gian thực hiện công việc.


B. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp/công ty

1. Chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Công ty được chuyển đổi bằng cách: Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại Công ty cho một hoặc một số người khác.

2. Chuyển đổi Công ty cổ phần hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bằng cách:

a) Một cổ đông hoặc thành viên nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại;

b) Một cổ đông hoặc thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại;

c) Một người không phải là thành viên hoặc cổ đông nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ số cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả cổ đông hoặc thành viên của công ty.

3. Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần.Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn có ít hơn ba thành viên, việc huy động thêm thành viên mới có thể thực hiện đồng thời với việc chuyển đổi công ty. Thành viên mới có thể là người nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của thành viên hiện có hoặc là người góp thêm vốn vào công ty.

4. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân), hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thoả thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

C. Lưu ý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp/công ty

- Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển lên Công ty cổ phần

- Công ty 1 thành viên không được chuyển lên Công ty cổ phần

- Công ty chỉ có duy nhất 2 thành viên không được chuyển lên Công ty cổ phần

- Công ty có điều kiện chuyển sang loại hình khác phải chứng minh lại điều kiện đó.

Việc chuyển đổi loại hình chỉ được thực hiện từ DNTN lên TNHH, từ TNHH lên Công ty cổ phần, DNTN không thể chuyển đổi trực tiếp lên Công ty cổ phần.


Liên hệ ngay để được tư vấn luật một cách tốt nhất.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
  Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An