Dịch vụ xin giấy phép 1225 Lượt xem

Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo truyền hình

Công ty luật Thái An tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo truyền hình, soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo truyền hình, đại diện khách hàng nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giúp khách hàng đỡ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc.

Thủ tục quảng cáo trên truyền hình bao gồm: Thủ tục quảng cáo thực phẩm trên truyền hình, thủ tục quảng cáo dược phẩm và thực phẩm chức năng trên truyền hình, thủ tục quảng cáo mỹ phẩm trên truyền hình, thủ tục quảng cáo trang thiết bị y tế trên truyền hình...
Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo truyền hình

I. Tư vấn thủ tục quảng cáo truyền hình tại Công ty luật Thái An
Khi yêu cầu Công ty luật Thái An cung cấp dịch vụ xin giấy phép quảng cáo truyền hình, khách hàng sẽ được hưởng các dịch vụ tư vấn như sau:
- Tư vấn thủ tục, trình tự xin giấy phép quảng cảo truyền hình
- Luật sư tiến hành kiểm tra, đánh giá tính pháp lý và sự phù hợp với thực tế của các yêu cầu dịch vụ
- Trường hợp khách hàng cần chuyên gia tham gia đàm phán, gặp trao đổi với đối tác về việc xingiấy phép quảng cáo truyền hình, Công ty luật Thái An sẽ cử luật sư kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu công việc
- Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan (nếu có)
- Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ xin giấy phép quảng cáo truyền hình tại cơ quan có thẩm quyền
- Đại diện cho khách hàng theo dõi hồ sơ và trả lời của cơ quan có thẩm quyền, thông báo cho khách hàng về tiến độ công việc, kết quả hồ sơ đã nộp
- Nhận giấy phép quảng cáo truyền hình tại cơ quan có thẩm quyền

II. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo truyền hình
a. Hồ sơ xin quảng cáo thực phẩm gồm:
- Bản sao giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (cho các sản phẩm) trước đây
- Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm (bản sao công chứng, chứng thực)
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất (nhà máy): bản sao công chứng, chứng thực)
- Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp xin giấy phép quảng cáo (bản sao công chứng, chứng thực)
- Kịch bản đoạn phim quảng cáo (bản sao, có dấu của doanh nghiệp)
- Đĩa CD (ghi tên, địa chỉ doanh nghiệp xin giấy phép quảng cáo)
Thời gian thực hiện thủ tục: 10 ngày làm việc.
b. Hồ sơ xin quảng cáo dược phẩm (thuốc) bao gồm:
- Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp xin quảng cáo (bản sao công chứng, chứng thực)
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam
- Kịch bản đoạn phim quảng cáo (bản sao,có dấu của doanh nghiệp)
- Đĩa CD (ghi tên, địa chỉ doanh nghiệp xin giấy phép quảng cáo)
Thời gian thực hiện thủ tục: 10 ngày làm việc.
c. Hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế
- Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng, chứng thực)
- Chứng nhận quản lý ISO của nhà máy hoặc bản công bố phù hợp tiêu chuẩn EC
- Giấy phép lưu hành sản phẩm tại nước sở tại (Certyficate of free sales)
- Catalog sản phẩm (bản gốc và bản sao dịch tiếng Việt ( có dấu của doanh nghiệp)
- Đĩa CD quảng cáo
- Giấy ủy quyền phân phối hàng hóa hoặc giấy chứng nhận phân phối độc quyền cho doanh nghiệp xin quảng cáo
Thời gian thực hiện thủ tục: 10 ngày làm việc.
d. Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm
- Giấy Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm (bản sao công chứng hoặc chứng thực)
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu mỹ phẩm tại Việt Nam
- Kịch bản đoạn phim quảng cáo (bản sao, có dấu của doanh nghiệp)
- Đĩa CD (ghi tên, địa chỉ doanh nghiệp xin giấy phép quảng cáo)
Thời gian thực hiện thủ tục: 10 ngày làm việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
 Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An