Hỏi đáp luật Thuế 452 Lượt xem

Thu nhập tính thuế của cá nhân

Hỏi: Thu nhập của tôi là 20 triệu đồng/tháng có hai người phụ thuộc.

Vậy, tôi phải đóng thuế thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
(Đoàn Long Vũ _ Tp.Vinh, Nghệ An)

Xem thêm:
>> Tư vấn luật Thuế
>> Tư vấn luật
>> Tư vấn pháp luật Dân sự

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 08/2011/NQ-QH13: “5. Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12”. Quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân bậc 1 của biểu thuế lũy tiến từng phần là đến 5 triệu đồng/tháng.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân về giảm trừ gia cảnh:“…Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm);
Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng”. Và căn cứ khoản 1 Điều 21 thì miễn trừ gia cảnh sẽ được trừ khi tính thu nhập tính thuế của mỗi cá nhân.
Như vậy, từ những quy định trên anh được miễn trừ cho bản thân là 9 triệu đồng/tháng, miễn trừ với hai người phụ là 3,2 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập còn lại của anh là 7,8 triệu đồng/tháng, anh phải đóng mức thuế 5% với 5 triệu đồng, 2,8 triệu đồng với mức 10%.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An