Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 571 Lượt xem

Thành lập hợp tác xã

Câu hỏi: Chúng tôi dự định thành lập hợp tác xã để cùng làm ăn kinh doanh cũng như tạo thêm công việc cho người dân quanh vùng.

Vậy Luật sư có thể giải đáp cho chúng tôi về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng thành lập hợp tác xã và hồ sơ đăng ký phải chuẩn bị như thế nào? Xin cảm ơn!

(Trần Văn Long, Phủ Lý, Hà Nam)

Trả lời:

Vấn đề của anh, Luật sư Luật Thái An trả lời như sau:

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó:

I. Điều kiện thành lập hợp tác xã:

Theo quy định tại Điều 24 Luật hợp tác xã năm 2013 quy định hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;
- Hồ sơ thành lập hợp tác xã theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật hợp tác xã;
- Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định của Luật hợp tác xã;
- Có trụ sở chính theo quy định.

II. Hồ sơ thành lập hợp tác xã:

Trước khi hoạt động, hợp tác xã phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính. Tại Khoản 2 Điều 23 Luật hợp tác xã, anh sẽ chuẩn bị hồ sơ đăng ký hợp tác xã bao gồm những giấy tờ sau:

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;
- Điều lệ;
- Phương án sản xuất, kinh doanh;
- Danh sách thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
- Nghị quyết hội nghị thành lập. Người đại điện hợp pháp của hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung trên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Như vậy, nếu anh là người đại diện hợp pháp của hợp tác xã thì sẽ căn cứ những quy định pháp luật kể trên để tiến hành việc thành lập hợp tác xã. Ngoài ra, anh có thể tham khảo thêm các quy định pháp luật liên quan đến việc thành lập hợp tác xã tại Luật hợp tác xã năm 2013 để thuận tiện cho công việc của mình.

III. Dịch vụ thành lập hợp tác xã của Công ty Luật Thái An:

Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép đăng ký thành lập hợp tác xã với những loại dịch vụ sau:

  • Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép đăng ký thành lập hợp tác xã;
  • Tư vấn soạn thảo hồ sơ xin Giấy phép đăng ký thành lập hợp tác xã;
  • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi hồ sơ tại Cơ quan có thẩm quyền;
  • Tư vấn thủ tục thông báo về việc thành lập hợp tác xã trên phương tiện truyền thông.

Các luật sư giàu kinh nghiệm của Cộng ty Luật Thái An sẽ thực hiện dịch vụ thành lập hợp tác xã theo quy trình chuẩn mực để mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Liên hệ ngay để được hỗ trợ pháp lý kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An