Thành lập doanh nghiệp 711 Lượt xem

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

 
Thành lập công ty tư nhân

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Công ty luật Thái An bao gồm:
1. Tư vấn luật trước khi thành lập doanh nghiệp tư nhân:

- Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân;

- Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân;

- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp tư nhân;

- Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý (giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và giám đốc trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc);

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân;

2. Tư vấn luật, soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân:

- Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp tư nhân và các giấy tờ kèm theo

- Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân;

- Chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề).

3. Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

4. Tư vấn luật, hỗ trợ pháp lý cho khách hàng sau thành lập doanh nghiệp tư nhân:

- Tư vấn lập hồ sơ tổ chức nội bộ doanh nghiệp tư nhân;

- Tư vấn các quy định pháp luật về kế toán, thuế liên quan đến doanh nghiệp tư nhân;

- Cung cấp văn bản pháp luật.

Liên hệ ngay để được sử dụng dịch vụ luật sư tốt nhất !

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An