Thành lập doanh nghiệp 683 Lượt xem

Thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập, phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.


Công ty luật Thái An cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty hợp danh như sau:

1. Tư vấn luật trước khi thành lập công ty hợp danh:

- Tư vấn thủ tục thành lập công ty hợp danh;

- Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty hợp danh;

- Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong công ty hợp danh;

- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của công ty hợp danh;

- Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý trong công ty hợp danh;

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên công ty trong công ty hợp danh;

- Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh trong công ty hợp danh;

2. Hướng dẫn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty hợp danh:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
- Dự thảo điều lệ công ty hợp danh;
- Giấy ủy quyền;
- Các giấy tờ kèm theo:
+ Đối với thành viên là cá nhân: bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
+ Đối với thành viên là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao điều lệ công ty, biên bản, quyết định về việc góp vốn thành lập công ty; Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền;
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
+ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

3. Đại diện theo ủy quyền của khách hàng để tiến hành thủ tục thành lập công ty hợp danh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

4. Tư vấn luật, hỗ trợ pháp lý cho khách hàng sau thành lập công ty hợp danh

- Tư vấn lập hồ sơ tổ chức nội bộ công ty hợp danh;
- Tư vấn chung về phát triển thương hiệu công ty hợp danh;
- Tư vấn các quy định về kế toán, thuế;
- Cung cấp văn bản pháp luật liên quan.

Liên hệ ngay để được tư vấn luật tốt nhất !

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An