Thành lập doanh nghiệp 609 Lượt xem

Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập với vốn điều lệ được chi thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông công ty cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

Thành lập công ty cổ phần
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Công ty luật Thái An bao gồm:

1. Tư vấn quy định chung của pháp luật trước khi thành lập công ty cổ phần:

- Tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần
- Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần;
- Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong công ty cổ phần;
- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của công ty cổ phần (đại hội cổ đông, hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc);
- Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các cổ đông;
- Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
- Tư vấn về các tranh chấp thường gặp trong hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần và phương hướng giải quyết.

2. Tư vấn luật và soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cổ phần:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
- Dự thảo điều lệ công ty cổ phần;
- Giấy ủy quyền;
- Các giấy tờ kèm theo:
+ Đối với thành viên là cá nhân: bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
+ Đối với thành viên là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao điều lệ công ty, biên bản, quyết định về việc góp vốn thành lập công ty; Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền;
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
+ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

3. Đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục thành lập công ty cổ phần tại phòng đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch đầu tư), Sở Công an, Cục thuế...

4. Tư vấn luật, hỗ trợ pháp lý cho khách hàng sau thành lập công ty cổ phần:

- Tư vấn lập hồ sơ tổ chức nội bộ công ty cổ phần;
- Tư vấn luật sở hữu trí tuệ liên quan đến thương hiệu của công ty cổ phần;
- Tư vấn thủ tục in hoá đơn, các quy định pháp luật về kế toán, thuế;
- Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần.

Mọi chi tiết xin liên hệ để được tư vấn luật kịp thời, hiệu quả:

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An