Tạm dừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể hợp tác xã thực hiện thế nào ?

Thủ tục giải thể hợp tác xã thực hiện thế nào ?

Ở nước ta hiện nay hợp tác xã đang có xu hướng phát triển mạnh theo hướng nâng cao hiệu quả và hoạt động đa dạng ngành nghề, có sự đổi mới, sáng tạo nhằm đáp ứng với yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, trong nền kinh tế với sự...

Xem chi tiết

Tư vấn giải thể công ty (doanh nghiệp)

Tư vấn giải thể công ty (doanh nghiệp)

Giải thể doanh nghiệp (giải thể công ty) là việc doanh nghiệp (công ty) chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu kinh doanh đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết

Thủ tục tạm dừng kinh doanh

Thủ tục tạm dừng kinh doanh

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, doanh nghiệp có thể tạm dừng kinh doanh. Dưới đây chúng tôi nêu quy định pháp luật đối với việc tạm dừng hoạt động kinh doanh của công ty (công ty TNHH, cổ phần...) để Quý khách tham khảo.

Xem chi tiết

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An