Tâm điểm pháp luật 784 Lượt xem

Quyền chuyển đổi giới tính?

Quyền xác định lại giới tính và quyền chuyển đổi giới tính được thừa nhận tại Bộ luật dân sự (sửa đổi).


Quyền chuyển đổi giới tính

Với đa số phiếu tán thành, Bộ luật dân sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng 24/11/2015, bao gồm việc thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính (Điều 37).

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu đã đề nghị Nhà nước công nhận quyền chuyển đổi giới tính.  Việc chuyển đổi giới tính liên quan đến những yêu cầu và điều kiện khác nhau về độ tuổi, tình trạng hôn nhân, các vấn đề về an sinh xã hội, y tế và nhiều vấn đề xã hội khác, báo cáo nhấn mạnh. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, pháp luật Việt Nam cần ghi nhận vấn đề này nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận trong xã hội, đồng thời cũng bảo đảm tính thận trọng, phù hợp với thông lệ quốc tế và không trái với truyền thống, phong tục tốt đẹp của dân tộc.

Kết quả có 282/366 số phiếu tán thành quy định về chuyển đổi giới tính. Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật và việc thay đổi hộ tịch, các quyền nhân thân khác sau khi cá nhân chuyển đổi giới tính.

Về quyền xác định lại giới tính Bộ luật dân sự (sửa đổi) quy định tại Điều 36:
- Cá nhân có quyền xác định lại giới tính
-  Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính; Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật
- Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Quyền chuyển đổi giới tính được quy định tại Điều 37 như sau:
- Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật.
- Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch
- Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Liên hệ với Công ty luật Thái An đề biết thêm những điểm mới của Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

 

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An