Văn bản mới 529 Lượt xem

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp tai Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT: Tách nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư; thay thế Biên bản họp bằng kết quả kiểm phiếu; Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1. Tách nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Đây là quy định dành cho nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (theo quy định cũ), nhưng chưa thực hiện thủ tục tách loại giấy phép này.

Tách Giấy chứng nhận đầu tư (nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)
Đối với trong trường hợp này, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Hồ sơ tách giấy chứng nhận đầu tư gồm:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế
- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định (theo mẫu)

Tương tự đối với trường hợp của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy (theo mẫu)

2. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Đối với trường hợp chưa tiến hành thủ tục tách giấy phép nhưng muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh) trên Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tương ứng với mỗi trường hợp quy định cụ thể tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. 

Ngoài ra, kèm theo hồ sơ là các giấy tờ được quy định tại nêu trên.

Nơi nhận hồ sơ có thể là sẽ Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp hoặc chi nhánh đặt trụ sở: Tùy từng trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hay chi nhánh

3. Thay thế Biên bản họp bằng kết quả kiểm phiếu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Thông tư 20, kể từ ngày 15/01/2016, Biên bản họp trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thay thế bằng:

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
- Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đống đối với công ty cổ phần

Theo quy định này, các thành viên/cổ đông từ xa có thể gửi ý kiến về để nhanh chóng thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thay vì phải thu thập chữ ký trên biên bản họp như trước đây.

4. Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Khi thay đổi nội dung trên, doanh nghiệp cần thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh (nơi công ty đặt trụ sở chính). Nội dung này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa tiến hành niêm yết.

Lưu ý: Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho người không phải là cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy phép hoạt động, Thông tư 20 quy định hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doahh sau khi thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong các trường hợp:

- Công ty nhà nước chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần
- Công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại
- Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh người ký hồ sơ lập hoặc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh: Tiến hành như thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trên đây là các Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 15/01/2016 và thay thế Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT (hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).

 Quý doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn luật chi tiết vui lòng liên hệ với Công ty luật Thái An. 

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An