Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 637 Lượt xem

Nội dung chính của bản điều lệ công ty.

Thưa luật sư, tôi và một vài người bạn làm ăn của mình đang có nhu cầu thành lập một công ty để kinh doanh. Hiện tại, tôi đang gặp vướng mắc khi xây dựng điều lệ công ty. Vậy, kính mong luật sư tư vấn cho tôi những nội dung chủ yếu của điều lệ công ty.

Người gửi: Lý Toàn
Dieu le cong ty

Chào bạn và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Trước tiên, điều lệ công ty quy định những vấn đề cốt lõi và nền tảng cho sự vận hành của công ty như cơ cấu tổ chức quản lý, thẩm quyền và thể thức thông qua các quyết định của bộ máy điều hành, nguyên tắc phân chia lợi nhuận, xử lý lỗ và giải quyết tranh chấp nội bộ .v.v. Những loại hình doanh nghiệp nào có tư cách pháp nhân thì phải xây dựng điều lệ (gồm công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty Hợp danh), riêng doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân nên không có điều lệ. Điều lệ công ty là một trong những văn bản cần có khi đăng ký kinh doanh đối với những doanh nghiệp bắt buộc phải có điều lệ.

Sau đâu là các nội dung chủ yếu của Điều lệ công ty được Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định và đã được chúng tôi trình bày ngắn gọn để bạn dễ dàng tra cứu như sau:

Thứ nhất, các thông tin chính:

 • Tên, địa chỉ, trụ sở chính của công ty (tên, địa chỉ chi nhanh hoặc văn phòng đại diện nếu có).
 • Ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Người đại diện theo pháp luật phù hợp với quy định.
 • Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của các thành viên, cổ đông.
 • Vốn điều lệ; tổng số và mệnh giá cổ phiếu.

Ngoài ra, để đảm bảo được lợi ích cho bạn cũng như các thành viên khác, khi xây dựng điều lệ bạn nên lưu ý những điểm sau:

 • Ghi rõ họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
 • Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập.

Thứ  hai, cơ chế vận hành của công ty:

 • Quyền và nghĩa vụ của các thành viên.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý.
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty và giải quyết tranh chấp nội bộ. Đây là phần quan trọng trong việc vận hành của công ty, đặc biệt khi có vấn đề mà các thành viên không thống nhất được ý kiến. Thông thường, các điều khoản này có thể quy định giải quyết theo hình thức bỏ phiếu và quyết định chỉ được thông qua với số đông đồng thuận hoặc toàn bộ các thành viên phải đồng thuận.
 • Căn cứ, phương pháp xác định tù lao, tiền lương và thưởng cho quản lý và kiểm soát viên.

Ngoài ra, là những quy định về quy trình khi có một hoặc toàn bộ thành viên muốn ra đi hay giải thể công ty để phân chia rõ các quyền lợi cũng như nghĩa vụ còn tồn đọng của công ty như: mua lại phân vốn góp; phân chia lợi nhuận hay xử lý lỗ; giải thể và thanh lý tài sản công ty; thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Thứ ba, điều lệ doanh nghiệp khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ tên, chữ ký của những người sau:

 • Các thành viên đối với công ty hợp danh.
 • Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên.
 • Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Thứ tư, các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, một bản điều lệ tốt không chỉ xem xét các quy định của Luật Doanh nghiệp mà còn tích hợp các luật khác như Luật Thuế doanh nghiệp, các quy định về tài chính, kế toán và các thoả thuận sẵn có giữa các thành viên.

Trên đây là những lời tư vấn của chúng tôi về trường hợp của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ hỏi đáp luật doanh nghiệp này của công ty chúng tôi.

Hãy liên hệ với chúng tôi để sử dụng dịch vụ đăng ký doanh nghiệp: 04 35626898          

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An