Văn bản mới 712 Lượt xem

Nghị định số 123 hướng dẫn luật Hộ tịch 2014

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật Hộ tịch 2014: Đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử. Các trường hợp được đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử. Thẩm quyền giải quyết đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử...

Nghị định 123 hướng dẫn luật Hộ tịch 2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều và quy định các biện pháp thi hành Luật hộ tịch năm 2014.

Theo Nghị định này, việc đăng ký lại khai sinh, đăng ký lại kết hôn, đăng ký lại khai tử được thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất: được đăng ký lại nếu việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền (Việt Nam) trước ngày 01/01/2016 

- Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử phải nộp các bản sao giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký lại

- Chỉ thực hiện việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn trong trường hợp người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thẩm quyền giải quyết việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn: Ủy ban nhân dân xã (phường), nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc nơi người yêu cầu thường trú thực hiện đăng ký lại

- Thẩm quyền giải quyết đăng ký lại khai tử: Ủy ban nhân dân xã (phường), nơi đã đăng ký khai tử

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Liên hệ với Công ty luật Thái An để được kịp thời cung cấp các văn bản mới!

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An