Hỏi đáp luật Doanh nghiệp 620 Lượt xem

Mua - bán doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Bạn tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân thành lập năm 2010, nay anh ấy không muốn kinh doanh nữa và có ý muốn bán lại cho tôi.

Xin hỏi tôi có thể mua lại doanh nghiệp tư nhân không? Nếu có thì tôi phải thực hiện thủ tục pháp lý gì?
(Nguyễn Quang Duy, Từ Liêm, Hà Nội)

Xem thêm các tư vấn luật sau:

>> Thủ tục đổi tên doanh nghiệp
>> Thành lập công ty TNHH một thành viên
>> Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 Mua - bán doanh nghiệp tư nhân

Trả lời:
Luật Doanh nghiệp cho phép chủ doanh nghiệp tư nhân được bán doanh nghiệp cho người khác. Cụ thể là:
“Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác” (Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2005).
Việc mua bán doanh nghiệp tư nhân phải tuân thủ quy định sau:
Chậm nhất 15 ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:
- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân có chữ ký của người bán và người mua: Nội dung của thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở của doanh nghiệp; tên, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết hợp đồng.
- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cán nhân của người mua;
- Hợp đồng mua bán doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng doanh nghiệp
Trách nhiệm của người mua: người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của pháp luật. Người mua bắt buộc đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân tại Sở kế hoạch và đầu tư. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp tư nhân mới có thể đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh; đổi tên doanh nghiệp; thay đổi vốn đầu tư; thay đổi nội dung đăng ký thuế; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh mới.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh lại bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng kí kinh doanh có thẩm quyền quy định;
- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của chủ doanh nghiệp tư nhân;
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh
nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
* Lưu ý: Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác (Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp).
Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

Liên hệ ngay để được hỗ trợ pháp lý kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An