Thành lập doanh nghiệp 782 Lượt xem

Danh mục ngành nghề cấm kinh doanh

Quyền kinh doanh của doanh nghiệp giới hạn trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Để giúp khách hàng chủ động lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật, Công ty luật Thái An xin liệt kê danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh dưới đây.

Danh mục ngành nghề cấm kinh doanh
Doanh nghiệp có quyền chủ động lựa chọn các ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh và đầu tư; được quyền chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm và dịch vụ công ích. Quyền kinh doanh của doanh nghiệp giới hạn trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Để giúp khách hàng chủ động lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật, Công ty luật Thái An xin liệt kê danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh dưới đây.

Nhằm bảo vệ nền an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, tránh huỷ hoại tài nguyên và phá huỷ môi trường pháp luật quy định các ngành, nghề cấm kinh doanh đối với doanh nghiệp.

Hiểu rõ các ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh, doanh nghiệp tránh kinh doanh trái pháp luật gây tổn hại tới lợi ích chung của cộng đồng.

Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh gồm:

- Kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.

- Kinh doanh chất ma túy các loại

- Kinh doanh hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế)

- Kinh doanh các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;

- Kinh doanh các loại pháo

- Kinh doanh các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an toàn xã hội

- Kinh doanh các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử dụng

- Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, mua bán người

- Kinh doanh dịch vụ tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép dưới mọi hình thức

- Kinh doanh dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân

- Kinh doanh dịch vụ môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài

- Kinh doanh dịch vụ môi giới nhận cha, mẹ, con nuôi, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

- Kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường

- Kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hóa và thiết bị cấm lưu hành, cấm sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và/hoặc sử dụng tại Việt Nam

- Các ngành, nghề cấm kinh doanh khác được quy định tại các luật, pháp lệnh và nghị định chuyên ngành

Việc kinh doanh các ngành, nghề trên trong một số trường hợp đặc biệt áp dụng theo quy định của các luật, pháp lệnh hoặc nghị định chuyên ngành liên quan

Mọi chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An